Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GẮN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VỚI CỦNG CỐ VỮNG CHẮC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Nằm giữa trung tâm núi rừng Việt Bắc, Bắc Kạn là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh. Thực tiễn những năm qua cho thấy trên địa bàn tỉnh đã có nhiều biện pháp mang lại hiệu quả trong công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang tỉnh đã thực sự làm lực lượng nòng cốt, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, với những lợi thế nhất định về tự nhiên, xã hội và sự cố gắng, cần cù, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn gắn với bảo đảm quốc phòng- an ninh. Những năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống nhân dân luôn được cải thiện, khu công nghiệp, khu đô thị phát triển, trình độ dân trí của nhân dân được nâng cao một bước đáng kể; quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững… Những kết quả trên tạo ra thế và lực mới để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. 

Bộ CHQS tỉnh trang trọng làm lễ đón, quy tập mộ liệt sỹ về an táng tại quê hương.


Để kinh tế phát triển bền vững, xã hội ổn định, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp luôn chú trọng chăm lo củng cố quốc phòng – an ninh (QP-AN), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững chắc. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phối hợp với các sở, ban, ngành tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội về mặt quốc phòng; rà soát chặt chẽ về quốc phòng đối với các dự án, nhất là dự án có vốn đầu tư nước ngoài, kiên quyết không vì lợi ích kinh tế mà phá vỡ thế trận QP-AN, sự vững chắc của KVPT. Toàn tỉnh đã thực hiện tốt việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, công trình quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, bí mật, hiệu quả. Thực hiện tốt việc khảo sát năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nắm chắc tiềm lực quốc phòng của các thành phần kinh tế phục vụ nhiệm vụ xây dựng KVPT. Đồng thời, cơ quan quân sự các cấp kịp thời điều chỉnh, bổ sung việc quy hoạch, phát triển của các dự án vào hệ thống văn kiện tác chiến; chỉ đạo, tổ chức luyện tập, diễn tập các cấp bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho toàn dân có chuyển biến rõ nét. Chỉ tính riêng năm 2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN) các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 100% cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Hoàn thành giáo dục QP-AN cho 18/18 trường với 8355 em học sinh tham gia. Tổ chức 53 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 1976 đối tượng đảm bảo chất lượng. Tỉnh đã chỉ đạo huyện Ngân Sơn diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Chợ Đồn diễn tập Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các cơ sở diễn tập chiến đấu trị an theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối; qua diễn tập dã góp phần nâng cao nhận thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ các cấp, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, trình độ tham mưu, tổ chức của cơ quan quân sự các cấp… Tổ chức giao quân 701 đồng chí đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu, chất lượng, an toàn tuyệt đối. Công tác chính sách hậu phương quân đội thường xuyên được quan tâm thực hiện; đến nay đã xây dựng và bàn giao 75 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; Tổ chức mua 1.099 thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân. Năm 2019 tặng 111 xuất quà cho gia đình chính sách trị giá 55 triệu đồng; Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã đóng góp tổng số tiền trên 181 triệu đồng vào quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”

Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ quốc phòng phát động, LLVT tỉnh vẫn là nòng cốt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp… Góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, nhất là các vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc khó khăn.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh giúp dân xã An Thắng, huyện Pác Nặm trồng lúa nước

Trên cơ sở phát triển kinh tế đồi, rừng gắn với củng cố và bảo vệ các khu căn cứ, công trình quốc phòng, thường xuyên coi trong công tác diễn tập ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn…tham gia xử lý các tình huống đánh địch đổ bộ đường không, nhằm bảo vệ các mục tiêu kinh tế, chính trị xã hội tại địa phương, từ đó tạo thành các tuyến phòng thủ huyện góp phần xây dựng KVPT tỉnh vững chắc. Mặt khác luôn tăng cường và phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng an ninh, thường xuyên chăm lo nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương; nâng cao khả năng vận hành của bộ máy lãnh đạo tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở các ngành, các cấp. Trước hết tập trung đưa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp từ huyện đến xã, các ban ngành chủ chốt trên địa bàn đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, cùng với đó phải thường xuyên chăm no, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên tạo thành lực lượng chiến đấu tại chỗ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên môn với huấn luyện binh chủng và luyện tập các phương án chiến đấu, chủ động tiến hành tổ chức kiểm tra, phúc tra huấn luyện thông qua báo động kiểm tra để kịp thời đăng ký các phương tiện kỹ thuật của các đơn vị sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ quân sự khi cần thiết. Bảo đảm các xã, phường, thị trấn đều có cán bộ quân sự, lực lượng công an viên, góp phần tạo nòng cốt trong củng cố nền quốc phòng toàn dân và phong trào bảo vệ an ninh tại địa phương.

Trong những năm tới, trước những yêu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội, trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH khu vực nông nghiệp, nông thôn miền núi. Đây là điều kiện thuận lợi để kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, vai trò của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân luôn vững chắc. Củng cố, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bảo đảm đủ khả năng và sức mạnh bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

Tác giả:  ĐỖ KIM TẬP
Nguồn: