Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin liên hệ
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - TỈNH BẮC KẠN 
Địa chỉ: Tổ 1a, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.
Người đại diện: Triệu Hoàng Giang
Số điện thoại liên hệ:  0209.3875.289
Email: Tapchivannghebabe@gmail.com