Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Cùng với các chuyên ngành khác của Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Kạn, chuyên ngành Âm nhạc - Sân khấu biểu diễn năm qua đã có những hoạt động sôi nổi, tích cực ở cả mảng nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật chuyên nghiệp, góp phần làm nên bức tranh tươi sáng thành tựu chung của Hội VHNT tỉnh nhà.

Xem tiếp