Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI THẢO PHÊ BÌNH LÝ LUẬN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TOÀN QUỐC

     Ngày 5/12/2019, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã diễn ra Hội thảo khoa học toàn quốc “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay”, do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức. Đến dự có Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, UVTƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (VHNT) Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo các Hội VHNT Trung ương và các địa phương, các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, các văn nghệ sĩ…

     Hội thảo đã tập trung làm rõ thực trạng phê bình VHNT hiện nay, đặc biệt là nêu rõ những những hạn chế và đóng góp của phê bình lý luận VHNT, từ đó đánh giá vai trò của phê bình VHNT trong hoạt động thực tiễn, tập trung làm rõ các yếu tố tác động đến phê bình hiện nay; đề xuất các kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy phê bình văn học nghệ thuật phát triển tốt hơn.

    Đồng chí Võ Văn Thưởng đã phát biểu chỉ đạo, quán triệt những chủ trương của Đảng về phát triển VHNT; biểu dương, nhấn mạnh những thành tựu đã đạt được và cần khắc phục những mặt còn hạn chế để phê bình VHNT thực sự phát huy vai trò định hướng cho hoạt động sáng tạo VHNT. Cần phân tích làm rõ nguyên nhân để khắc phục, cần có sự đấu tranh mạnh mẽ trước những quan điểm lệch lạc trong sáng tạo và trong hoạt động VHNT…

Đồng chí Võ Văn Thưởng  phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

    Kết luận Hội thảo đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đã đánh giá cao các tham luận và sự đóng góp đáng ghi nhận của phê bình lý luận VHNT thời gian qua, đồng thời nêu lên một số giải pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế và nêu những nhiệm vụ, định hướng trọng tâm của phê bình lý luận văn học nghệ thuật trong thời gian tới.

Tác giả:  QUỐC KHẤNH
Nguồn: