Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

Sáng 18/10, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019 phiên chính thức. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Phan Văn Hùng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố cùng 250 đại biểu ưu tú, đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc và xây dựng củng cố đại đoàn kết dân tộc. Các chương trình, chính sách đầu tư vùng DTTS và miền núi đã phát huy được hiệu quả; hệ thống chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, khá kịp thời, chuyển dần từ các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ sang hỗ trợ nhóm hộ, hỗ trợ người dân tự vươn lên thoát nghèo; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,40% cuối năm 2015 xuống còn 21,88%, hộ cận nghèo giảm từ 12% cuối năm 2015 xuống còn 11,82%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa được nâng lên; diện mạo vùng DTTS và miền núi đã thay đổi căn bản theo hướng tích cực… 

Tham luận tại Đại hội, đại diện các ngành, địa phương và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra nhiều sáng kiến và giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Hùng- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc giai đoạn vừa qua. Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS; tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là người DTTS; kết hợp phát triển KT- XH với đảm bảo ANQP; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTS… 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đồng bào các dân tộc tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động, sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững…


Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn thông qua Quyết tâm thư Đại hội.

Dịp này, 05 tập thể và 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; 18 tập thể và 27 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019./.

Tác giả:  SEN HỒNG
Nguồn: