Skip Ribbon Commands
Skip to main content

.Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 09 - 10/6/2020 đã diễn ra Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 .

          Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.ãnh đạo Hội nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh miền phí phía Bắc gồm: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng.

          Với 92 hội viên thuộc 4 Chi hội trực thuộc, nhiệm kỳ IV vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị trí trong hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          Tại Đại hội, Hội đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, gồm: Tập trung tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, XII; Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI; xây dựng đội ngũ những người làm báo Bắc Kạn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, vững vàng về tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí...

BCH Hội Nhà báo khóa V

          Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 7 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra; bầu 02 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Lục Đại Lượng- Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Tác giả:  Hoàng Giang
Nguồn: