Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

\Trong các ngày 11 và 12/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết, với các mục tiêu: Hàng năm, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ, cán bộ MTTQ các cấp và Trưởng ban Công tác Mặt trận được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, nguyện vọng, nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân và báo cáo theo quy định… Đại hội đã thành công tốt đẹp, VNBB trân trọng gửi đến độc giả những diễn tiến chính của Đại hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; đại diện các huyện, thành phố và 300 đại biểu chính thức đại diện cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động; các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động của các tổ chức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới. Các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Hỗ trợ nhà Đại đoàn kết”… ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng, phát huy được sự chung sức tham gia của cả cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm có tới hơn 81% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 61% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; Quỹ Vì người nghèo các cấp đã vận động được hơn 12 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên hỗ trợ làm mới, sửa chữa 700 ngôi nhà cho hộ nghèo, tặng trên 67.000 suất quà nhân dịp lễ, tết cho các hộ khó khăn. MTTQ các cấp đã phát huy được vai trò chủ đạo trong việc kết nối, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Công tác giám sát và phản biện xã hội đã được Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo thực hiện ngày càng có chiều sâu và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ tỉnh Bắc Kạn thời gian tới đó là: Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách đối với đồng bào dân tộc. Động viên nhân dân phát triển kinh tế góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo địa phương. Thực hiện hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội, quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; thường xuyên chăm lo đối với già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cấp. Đồng chí lưu ý, khi triển khai cần làm rõ nhiệm vụ trọng tâm của từng năm trên cơ sở những yêu cầu cấp thiết của từng địa bàn, phát huy thế mạnh của con người, đất đai, văn hóa của đồng bào để phát triển. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo, đảm bảo mỗi người dân được hưởng thành quả của sự phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh Đại hội

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết, với các mục tiêu: Hàng năm, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ, cán bộ MTTQ các cấp và Trưởng ban Công tác Mặt trận được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, nguyện vọng, nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân và báo cáo theo quy định. Hàng năm phấn đấu đạt 85% “Gia đình văn hóa” trở lên, đạt 70% “Khu dân cư văn hóa” trở lên; 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó trên 90% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội. Phấn đấu hàng năm, MTTQ các cấp vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” đạt từ 2 tỷ đồng trở lên; xây dựng được ít nhất 30 ngôi nhà cho hộ nghèo; Hàng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng mới ít nhất 20 mô hình tự quản và mô hình phát triển kinh tế ở khu dân cư; Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức đoàn giám sát ít nhất 02 cuộc; tổ chức phản biện xã hội được ít nhất 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh…

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VI gồm 73 đồng chí. Tại phiên họp Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VI hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VI gồm 07 đồng chí. Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khoá V tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VI. Các đồng chí: Phạm Huy Hoàng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Triệu Thị Thúy và Ma Nhật Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa V giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VI. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 06 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu trong chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.

Tác giả:  SEN HỒNG
Nguồn: