Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi hội Nhà báo Hội VHNT tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2020 - 2022)

Ngày 18/3/2020, ), Chi hội Nhà báo Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2020 - 2022).

          Đến dự Đại hội có đồng chí Dương Văn Phong - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội VHNT, đại diện Hội Nhà báo tỉnh và hội viên Chi hội.

          Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Nhà báo Hội VHNT luôn nhận được sự quan tâm của Thường trực Hội Nhà báo tỉnh và sự giúp đỡ, tạo điều kiện cấp ủy Hội VHNT để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ mỏng, ít được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Chi hội.

          Tại Đại hội, các hội viên đã cùng tham gia thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm kỳ II và bầu ra Ban thư ký.

          Nhà báo Triệu Hoàng Giang được bầu làm Thư ký Chi hội nhiệm kỳ II (2020 - 2022)./.

Tác giả:  Hoàng Giang
Nguồn: