Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ V

Trong 2 ngày 2- 3/12, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có các đồng chí: Về phía Trung ương có Nhà văn Cao Duy Sơn- Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh: Thái Nguyên, Hưng Yên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang và hơn 80 hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng trao bức trướng cho Văn nghệ sĩ Bắc Kạn nhân dịp Đại hội

Những năm qua, họat động văn học nghệ thuật trong toàn tỉnh có nhiều khởi sắc, đặc biệt là sự đổi mới trong tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật ngày càng quy mô và tính chuyên nghiệp. Từ đó tạo môi trường sinh hoạt và khích lệ văn nghệ sĩ sáng tạo, đồng thời góp phần tạo nên bức tranh văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng. Hoạt động công bố, quảng bá tác phẩm được đổi mới, tổ chức với nhiều hình thức làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước.Nhiệm kỳ 2020-2025, các văn nghệ sĩ trong tỉnh tiếp tục phấn đấu sáng tạo và cho ra đời nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tính nhân văn, dân chủ, đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công chúng, xây dựng hội ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Đồng chí Dương Văn Phong trao tặng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động VHNT tỉnh nhà

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi nhận và chúc mừng những thành tựu đã đạt được cũng như những đóng góp của Hội Văn học Nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh trong những năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Văn học Nghệ thuật cần nghiên cứu, xây dựng những giải pháp hiệu quả phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Hội Văn học Nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh về văn hóa, văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh thực sự say mê, tâm huyết với nghề nghiệp, khổ luyện trong lao động nghệ thuật, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và hòa mình vào cuộc sống lao động của các tầng lớp nhân dân để sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc; tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên để Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ngày càng vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, trình độ, kiến thức và nêu cao vai trò trách nhiệm cho văn nghệ sĩ trong tỉnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hoạt động hiệu quả và tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của tỉnh…

Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 thành viên; bầu ban kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Phong (Dương Khâu Luông) giữ chức danh Chủ tịch Hội; đồng chí La Bảo Duy giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội.

Dịp này, Liên hiệp toàn quốc các Hội VHNT Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV 2015 - 2020; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho 02 hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn học nghệ thuật dân tộc. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cũng đã khen thưởng cho 03 tập thể và 13 cá nhân có đóng góp cho hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh nhà trong nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Tác giả:  Hoàng Giang
Nguồn: