Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban báo chí tháng 9, 10

 Ngày 11/11/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9,10 và định hướng hoạt động báo chí tháng 11,12/2019. Đại biểu đến dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Lộc, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng ban quản lý báo chí và các cơ quan báo chí  của tỉnh, đại diện báo trung ương tại tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Lộc , UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

     Hội nghị đã được nghe bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác báo chí của tỉnh tháng 9,10 và phương hướng hướng nhiệm vụ tháng 11,12/2019. Trong tháng 9, 10 /2019 các cơ quan báo chí của tỉnh cũng như báo trung ương tại tỉnh đã thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý báo chí, đã có nhiều cố gắng và rất đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền các Chủ trương, đường lối, chính sách  của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, đặc biệt là các ngày lễ, kỷ niệm, truyền thống; kịp thời phản ánh, đưa tin các vấn đề  các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội diễn ra trên cả nước cũng như trong tỉnh... Qua đó giúp nâng cao nhận thức và động viên các tầng lớp nhân dân trong  xây dựng cuộc sống và ổn định tình hình tư tưởng trước những diễn biến phức tạp của xã hội.

    Hội nghị cũng đã tập trung phân tích làm rõ những mặt còn hạn chế, như  trong công tác phối hợp quản lý báo chí chưa thật sự nhịp nhàng, chặt chẽ, sự cập nhật thông tin còn chậm…

     Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt, khắc phục những mặt còn hạn chế và nêu định hướng nhiệm vụ chính  của công tác hoạt động báo chí trong tháng 11,12/2019./.

Tác giả:  Quốc Khánh
Nguồn: