Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HỘI VHNT CÁC DTTS VIỆT NAM

     Ngày 28/12/2019 tại Hà Nội, Hội Văn học nghệ thuật  các dân tộc thiểu số ((VHNT các DTTS) Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và trao giải thưởng, kết nạp hội viên mới. Đại biểu đến dự có nhà văn Tùng Điển, Phó chủ tịch Thường trực UBTQLH các Hội VHNT Việt Nam; một số ban, ngành Trung ương liên quan; đại diện lãnh đạo một số Hội chuyên ngành Trung ương, Hội VHNT địa phương; Ủy viên Ban Chấp hành Hội, một số Chi hội VHNT các DTTS Việt Nam, các tác giả đạt giải và hội viên mới được kết nạp năm 2019.

Nhà văn Cao Duy Sơn trình bày báo cáo tại Hội nghị

        Tại hội nghị nhà văn Cao Duy Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa các dân tộc, Hội VHNT các DTTS Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Năm 2019 dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Hội VHNT các DTTS Việt Nam đã triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ đề ra. Hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống xã hội. Nhất là Hội đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc miền núi hoạt động sáng tạo nghệ thuật theo đường lối của Đảng và đóng góp cho đời sống văn hóa của đất nước, góp phần tuyên truyền, phát huy các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng đời sống mới của đồng bào dân tộc miền núi. Có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã để lại dấu ấn tốt trong lòng bạn đọc. Để ghi nhận sau một năm hoạt động sáng tạo Hội VHNT các DTTS Việt Nam đã xét chọn và trao giải thưởng cho 67 tác phẩm, trong đó ; 17 giải B, 23 giải C, 22 giải Khuyến khích và một số giải Tặng thưởng (không có giải A).

Các tác giả nhận giải thưởng năm 2019

          Chi Hội VHNT các DTTS Việt Nam tỉnh Bắc Kạn có tác giả Trần Giang Nam đạt Giải B với tác phẩm Đêm trăng Ba Bể, tác giả Hoàng Chiến Thắng đạt Giải C với tác phẩm  thơ song ngữ Tày – Việt: Mỉnh hai (Vía trăng). Cũng tại Hội nghị đã trao Quyết định  kết nạp vào Hội 32 hội viên mới.


Tác giả:  QUỐC KHÁNH
Nguồn: