Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ THÁNG 6/2020

     Ngày 10/7/2020 Ban Tuyên giáoTỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin điện tử, các phòng ban chuyên môn.

Ảnh: nguồn TBK

     Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo báo cáo đánh giá công tác báo chí tháng 6. Nhận định trong tháng 6 các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về tình hình thời sự, chính trị trong nước, thế giới và của tỉnh; bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các sự kiện hoạt động ở địa phương, nhất là tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII toàn quốc của Đảng. Các cơ quan báo chí ,quản lý báo chí đã thực hiện đúng các quy định về hoạt động và quản lý báo chí, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, từ đó đã nâng cao thêm vai trò báo chí trong công tác tuyên truyền và chống tiêu cực. Khẳng định công tác báo chí trong tháng qua đã có đóng góp tích cực vào việc ổn định tình hình kinh tế, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

       Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số mặt hạn chế, như công tác định hướng có lúc chưa kịp thời, việc tham mưu chỉ đạo phản hồi một số nội dung báo đăng còn chậm, báo chí địa phương còn thiếu chủ động…

     Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Lộc đã nhấn mạnh, ghi nhận những kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế của công tác báo chí tháng 6, đồng thời quán triệt, chỉ đạo nội dung hoạt động của báo chí tháng 7, nhất là tập trung tuyên truyền phản ánh các nhiệm vụ chính của tỉnh và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.


Tác giả:  QUỐC KHÁNH
Nguồn: