Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác báo chí tỉnh tháng 8/2020

Ngày 8/9/2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tỉnh tháng 8/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020. Đại biểu dự Hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng tại tỉnh; cổng thông tin điện tử và các phòng ban liên quan.

Đồng chí Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã được nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác báo chí tháng 8/2020. Trong tháng 8, các cơ quan báo chí đã chấp hành, thực hiện tốt các quy định quản lý nhà nước về báo chí và tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; tạo thêm sự thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Nhất là báo chí đã phản ánh, tuyên truyền tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được cũng còn có một số hạn chế cần khắc phục như cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn giữa Sở TTTT và các cơ quan báo chí, chưa có những bài báo phản bác về thông tin sai lệch trên một số trang trên mạng về tổ chức đại hội đảng các cấp của tỉnh, công tác định hướng tuyên truyền còn chậm…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu những định hướng quan trọng để báo chí tuyên truyền trong tháng 9/2020 như tập trung tuyên truyền hướng về tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, công tác xây dựng chính phủ điện tử của tỉnh, công tác giải ngân và nhiều nội dung khác.

Tác giả:  Quốc Khánh
Nguồn: