Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SƠ KẾT HỘI NGHỊ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2019

       Ngày 3/12/2019 tại hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019 giữa Cục Kỹ thuật Hải quân – Bộ tư lệnh Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Ký cam kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa các tỉnh


       Đại biểu đến dự có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Phạm Văn Luyện, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị  Quân chủng Hải quân; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

        Hội nghị đã nghe lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật Hải quân báo cáo sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019 và phuhương hướng nhiệm vụ năm 2020 , các ý kiến tham luận về những mặt đã đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế. Nhiều đại biểu đã tập trung  ý kiến phân tích, nhấn mạnh những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn bất cập, hạn chế  cần khắc phục.

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Luyện, Chuẩn Đô đốc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đã nhấn mạnh, biểu dương những kết quả công tác phối hợp đã đạt được, đặc biệt các cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm chỉ đạo , các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ đã tích cực tuyên truyền về  biển, đảo; có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú cần được nhân rộng, phát huy…Tuy nhiên cần có nhiều giải pháp  tuyên truyền tốt hơn nữa trong thời gian tới để góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền và  tình yêu biển, đảo đối với mọi tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng  những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác này.

         Cuối Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020 giữa Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cũng như bàn giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức giao ban về công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020./.


Tác giả:  QUỐC KHÁNH
Nguồn: